Poprawa niezawodności

Dodatkowa, autonomiczna linia zasilająca

W Rp sieci SN oraz nN mają wizerunek promieniowy, a krótko mówiąc jednym z sposobów zwiększania niezawodności dostaw energii elektrycznej do spółek jest przyłączenie drugiej, niezależnej linii zasilającej z sieci elektroenergetycznej. Nie zapewnia to jednakże autonomicznego źródła energii w przypadku awarii dużego obszaru SEE. Rozwiązanie to daje niemal nieograniczony zasób mocy, tymczasem koszty sieci są wybitnie wysokie. Okres przełączania takiej układu wynosi najczęściej ułamek sekundy.

Baterie akumulatorów

Dużym uznaniem przy wykorzystywanych rezerwowych źródłach zasilania odbiorów elektrycznych obdarza się zasilanie akumulatorowe, używane jako autonomiczne urządzenia zasilające również w układach bezprzerwowego zasilania (UPS). W większości wspomagają też zasilanie podzespołów urządzeń prądotwórczych. Akumulatory odznaczają się niemal kompletnym brakiem elementów ruchomych, co czyni, że przy odpowiednim użytkowaniu są praktycznie niezawodne.

Baterie akumulatorów używa się do zasilania układów wymagających a dodatkowo prądu niezmiennego, ależ a przy tym do odbiorników mogących pobierać prąd stały, tudzież oraz zmienny, np. oświetlenie. Przy zastosowaniu falownika moc elektryczna z akumulatorów być może a przy tym przekazywana do odbiorników wymagających zasilania wyłącznie prądem przemiennym.

W zależności od układu ładowania akumulatorów okres przełączania wynosi od kilku sekund do nieprzerwanego zasilania. Instalacja rezerwowego zasilania w postaci baterii akumulatorów jest z zasady kompletnie bezobsługowa - przełączanie następuje automatycznie, bez ingerencji człowieka.

Kolejną pozytywną cechą tego wyjścia jest mały koszt instalacji i utrzymywania w nawiązaniu do na prostotę konstrukcji oraz powszechność występowania surowców, z jakich skonstruowane są akumulatory. W przedsiębiorstwach, gdzie znajduje się pokaźne popyt na intensywność poleca się jednak użytkowanie wtórych równoległych źródeł zasilania awaryjnego w nawiązaniu do na średni zasób mocy takiej baterii (im większe popyt na intensywność tym większa gabarytowo bateria).

Agregaty prądotwórcze

Alternatywną taktyką jest zastosowanie agregatu prądotwórczego napędzanego przeważnie wysokoprężnym silnikiem spalinowym, wszakże i napotykane są aparatury z turbiną gazową. To jest dosyć kosztowny sposób na podniesienie niezawodności zasilania z uwagi na stopień złożoności całej konstrukcji. Ponadto silniki takie domagają się zdarza się, że ciągłego podgrzewania, by zachować poziom gotowości do jak najszybszego uruchomienia. Także niezbędne jest zmagazynowanie odpowiedniej ilości paliwa zasilającego silnik.

Zastosowanie agregatu zapewnia wysoki zasób mocy elektrycznej, a dodatkowo długawy okres czasu jej eksploatacji (uzależniony od liczby zmagazynowanego paliwa). Okres przełączania w ścisłej zależności od konstrukcji mieści się od kilku minut do ułamka sekundy.

Inne metody poprawy niezawodności

Występuje w dalszym ciągu rząd innych sposobności poprawy niezawodności zasilania w biznesie jednakże są to zwykle tryby niekonwencjonalne i większość spośród nich jest dopiero na fazie badań. Przykładami tych niekonwencjonalnych sieci są także koła zamachowe, super kondensatory, nadprzewodnikowe magnetyczne zasobniki mocy, które możliwe, że znajdą swoje zastosowanie w niedalekiej przyszłości.