Integracja rejonów UE

Program Południowy Bałtyk

Program Południowy Bałtyk 2007 - 2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 20. 12. 2007 roku. Program taki to jeden ze składowych realizowanej przez Wspólnotę polityki spójności.

Obejmuje swoim zasięgiem terytorium 5 państw członkowskich Federacji Europejskiej. W programie uczestniczą: RP, Litwa, Szwecja, Niemcy oraz Dania. Obejmuje on jedynie regiony nadbałtyckie nie całe kraje.

Przypadku W Polski są to podregiony: szczeciński, koszaliński, słupski, Gdański oraz trójmiasto, czyli Gdańsk - Gdynia - Sopot. W audycji uczestniczy też podregion elbląski.